Черно море и риболова в него.

Информация за черно море и неговите обитатели, полезно за риболова в открито море.

Риболов

След пагубният период, в който Черно море се превръща от сладководен водоем в такъв със солена вода, по дъното му и в околността се струпват десетки хиляди мъртви тела на животни и растителност. С изгниване и разлагане на труповете се образува сероводородния пласт покриващ и днес дъното на морето. За кислородния пласт е характерно, че достига едва 200 метра под повърхността на водата, а след това продължава в мъртвата зона. На места кислород има само до 80 метра под морската повърхност. С различните пластове сероводорода се надига и отслабва, смалява се. Тези пластове се обитават главно от анаеробни бактерии. На 100 м. под повърхността, в слоя се срещат само бактериевидни морски обитатели, а тяхната дейност се свежда в разлагане на остатъците, идващи от повърхността, така се отделя и сероводород. Колкото по на дълбоко в Черно море се слиза, толкова концентрацията на сероводород се покачва в дълбочината. Там където да придънните…
Природният феномен Черно море е част и от българското богатство. Той помества многообразие от природа, забележителности, богат животински и растителен свят. Черно море може да се нарече още граница между Западна Азия и Източна Европа. Неговото географско разположение го прави изключително благоприятно тъкмо в тази роля. Поради затвореността му от всички страни, това море има своите специфики, неприсъщи за други морета. По научни изследвания и данни от геолози, Черно море датира от над 100 млн. години, като само преди няколко милиона, то е било свързвано с пролив към океана, а това ставало към днешните северни части или прибалтийски земи. С промените в климат, тази връзка е била прекъсната и на мястото се формира днешното Сарматско море, което е полу солено. С времето и годините Черно море се откъсва от Аралско езеро и Каспийско море. За разлика от връзката му с Мраморно море, която на няколко пъти се появява и чезне.…
Raja clavata на латински или Морска лисица на български е акулова плоска риба. Има сплескано тяло от към гърба и корема, формата, на което е четириъгълна. По гърба на морската лисица се забелязва отделни кости и леки плочки с остри връхчета. Устата се намира върху корема, опашката й е тънка и дълга с минаващи два реда шипове. Притежава дълги израстъци, с чиято помощ се залавя по растения, камъни и морското дъно. За мъжките е характерна изменената форма на коремните перки, които достигат големи размери и са органи за капулация. Рибата си мени цвета, като най-характерния за нея е кафяво сивият нюанс, може да има малки черни или светли петна. По корема е виолетова или розова с леки отенъци. На размери достига 125 см, а по нашето черноморие са улавяни морски лисици с дължина от 70 и 90 см. На килограми достига до 6 кг. Женските екземпляри растат до по-големи размери,…
Trygon pastinaca на латински или познатата на български език Морската котка е морски обитател. Тя е представител на скатови риби и е хрущялна такава. Отнася се към семейство акулови риби и също като останалите представители има плоско тяло. Цялата е гладка и без люспи. На гърба има леко изпъкнала форма, а по корема е плоска. Опашката на Морската котка е издължена с форма на камшик и има остър и назъбен шип. По долната част от тялото морска котка има надлъжни шлебове богати на отровни жлези. При нея липсва наличие от гръбна и опашна перка. Цвета по гърба й е между кафяв и тъмносив, а по корема е бяла. На размери морска котка достига 100 см, сред най-ловените екземпляри са тези с дължина между 60 и 70 см, на тегло достига характерните 6 до 10 кг. Само дължината на опашката на морска котка достига 35 см. Покрай Азорските острови е уловен…
Един от древните бозайници обитавали някога сушата, днес са типични морски представители. Делфина се отличава с вретеновидно тяло, гладка кожа, които допринасят за скоростта му на плуване. Делфинът е сред най-високо интелигентните създания на природата, а за това доказва силно нагънатата кора на мозъка му. На цвят кожата на делфина е сива до тъмна и понякога черна, съществуват и изцяло бели делфини. При различните видове делфини контрастите им са различни и линиите и петната се отличават значително. В нашето Черно море се открояват трима представители на рода делфини и те са: обикновен делфин; морска свиня делфин и фалина. За всички представители на обикновения делфин, познат още под латинското наименование Delphinus delphis е известно, че са стройни и имат дълги носове. На гърба имат перка, която е висока и правилно извита назад. Обикновеният делфин се отличава от останалите по окраска в напречната част на тялото формирана от цвета на гърба и…

Вход