Черно море и риболова в него.

Информация за черно море и неговите обитатели, полезно за риболова в открито море.

Морска котка

Trygon pastinaca на латински или познатата на български език Морската котка е морски обитател. Тя е представител на скатови риби и е хрущялна такава. Отнася се към семейство акулови риби и също като останалите представители има плоско тяло. Цялата е гладка и без люспи. На гърба има леко изпъкнала форма, а по корема е плоска. Опашката на Морската котка е издължена с форма на камшик и има остър и назъбен шип. По долната част от тялото морска котка има надлъжни шлебове богати на отровни жлези. При нея липсва наличие от гръбна и опашна перка. Цвета по гърба й е между кафяв и тъмносив, а по корема е бяла. На размери морска котка достига 100 см, сред най-ловените екземпляри са тези с дължина между 60 и 70 см, на тегло достига характерните 6 до 10 кг. Само дължината на опашката на морска котка достига 35 см. Покрай Азорските острови е уловен най-големият екземпляр достигащ 201,39 кг. Морската котка се характеризира с многообразие във вкусовите обоняния, тя притежава 27 000 рецептори за усещане на храната. Прехранва се с висши форми на мекотели, раци, риби.

Дънна риба е и обитава дълбочини на 20 до 80 метра под водната повърхност. Зимува в дълбокото, а в летните месеци доближава бреговете на моретата.

Морска котка е характерен обитател на Атлантическия океан и морета около него. У нас се среща в Черно море.

Размножителният период за морска котка започва през юли и продължава до август. Ражда малките си, които наброяват от 4 до 8 и се раждат от оплодени яйцеклетки. Малките се хранят от майката, подобно на бозайниците, чрез хранителна плацента. Износването на малкото на морска котка трае 1-а година.

Още в тази категория: « Делфин Морска лисица »

Вход