Черно море и риболова в него.

Информация за черно море и неговите обитатели, полезно за риболова в открито море.

Информация за Черно море – първа част

Природният феномен Черно море е част и от българското богатство. Той помества многообразие от природа, забележителности, богат животински и растителен свят.

Черно море може да се нарече още граница между Западна Азия и Източна Европа. Неговото географско разположение го прави изключително благоприятно тъкмо в тази роля. Поради затвореността му от всички страни, това море има своите специфики, неприсъщи за други морета.

По научни изследвания и данни от геолози, Черно море датира от над 100 млн. години, като само преди няколко милиона, то е било свързвано с пролив към океана, а това ставало към днешните северни части или прибалтийски земи. С промените в климат, тази връзка е била прекъсната и на мястото се формира днешното Сарматско море, което е полу солено. С времето и годините Черно море се откъсва от Аралско езеро и Каспийско море. За разлика от връзката му с Мраморно море, която на няколко пъти се появява и чезне. В миналото днешното Черно море е било сладководно езеро. По балканските и малоазиатските брегове през 9000 г. пр.н.е. се появява условия за земеделие. По онова време съществувал и сухопътен мост, свързващ Азия и Европа. Чрез него някога се заселват по нашите земи неолити, а след това и траки.

Според геолози преди 5-6 хил. години, Черно море е езеро със сладка вода, а нивото му е достигало към 100 - 120 метра под това на Средиземно море. При топенето на ледниците и разместването на континенталните плочи се отваря за пореден път Босфорът и Средиземно море се

изливат в ниско разположеното корито на езерото. Така придошлите води в огромни количества образували днешното море.

В резултат преливащата вода, заляла земите в околността на езерото, тогава. Природен феномен на име "морепад", нивото на морето се покачва със 100 метра. Така заселените земи биват залети и остават на дъното на морето. Предполага се, че така се е формирал и Варненският некропол, с откритото златно находище от онова време.

По приказки, митове, легенди се предполага, че с образуването на Черно море се е зародил и големия потоп, за които се споменава още в древно шумерски и древноперсийските разкази, а след това бива представян и в Библията.

Цялото преобразуване в околността се отразява като катаклизъм за фауна и флора в сладководния басейн, до преди соленото му съдържание. Това води до масово унищожение на множество сладководни обитатели и растителност.

Вход