Черно море и риболова в него.

Информация за черно море и неговите обитатели, полезно за риболова в открито море.

Информация за Черно море – втора част

След пагубният период, в който Черно море се превръща от сладководен водоем в такъв със солена вода, по дъното му и в околността се струпват десетки хиляди мъртви тела на животни и растителност. С изгниване и разлагане на труповете се образува сероводородния пласт покриващ и днес дъното на морето.

За кислородния пласт е характерно, че достига едва 200 метра под повърхността на водата, а след това продължава в мъртвата зона. На места кислород има само до 80 метра под морската повърхност. С различните пластове сероводорода се надига и отслабва, смалява се. Тези пластове се обитават главно от анаеробни бактерии. На 100 м. под повърхността, в слоя се срещат само бактериевидни морски обитатели, а тяхната дейност се свежда в разлагане на остатъците, идващи от повърхността, така се отделя и сероводород. Колкото по на дълбоко в Черно море се слиза, толкова концентрацията на сероводород се покачва в дълбочината. Там където да придънните води и шелфа, в резултат от гниене на множество водорасли и планктон,

кислородът изчезва и се появява отново сероводород. В редки случаи и при динамични условия, сероводородните слоеве могат да се издигнат от дълбочина към крайбрежните райони и да изхабят кислородния запас.

Тази съставка от сероводород е характерна и присъща за всички морета, но единствено в Черно море размерите и са така огромни.

Според учените наситеността от сероводород в Черно море се дължи на слабите приливи и отливи, а единствено и само в резултат от циркулация на водата нивата на кислород в морския басейн могат да се покачат за сметка на сероводорода. Като извод остава обяснението, защо е така наситено черноморското дъно с този състав, преди всичко и главно заради дълбочиността си.

В резултат от човешкото вмешателство, години по-късно в началото на ХХ век, с пускане на модерни плавателни съдове, безразборно и безотговорно изливане на нефт във водите на Черно море, бракониерството и незаконния риболов, изливане на множество отпадни води от 6 страни, чрез река Дунав и 11 други, които нямат излаз към морето, днес състоянието на растителния и животински свят е пагубно.

Живота във водите на Черно море може да се оприличи като пагубна последица за черноморска флора и фауна, както и масов спад на рибни ресурси.

Вход